دوگلاس فیر ( Douglas-Fir )
۱۳۹۳/۱۱/۲۲
دوگلاس
 
دوگلاس فیر با نام علمی Pseudotsuga menziesii گیاهی است که بیشتر در شمال غربی آمریکا مشاهده می شود.
درخت درحدود 60 تا 75 متر رشد کرده و قطر آن به حدود 1.5 تا 2 متر می رسد . وزن هر متر مربع چوب این درخت  510 کیلوگرم در هر متر مربع است و درجه سختی آن  2,760 Nاست .
 رنگ چوب دوگلاس فیر بستگی زیادی  به سن درخت و محل زندگی آن دارد  و بسیار متنوع است .
اما این چوب  اغلب  با رنگ قهوه ای روشن کمی متمایل به قرمز و یا زرد شناخته می شود.
 دوگلاس فیر ؛ کاربردهای فراوانی در ساختمان دارد ؛ از تیرهای اصلی سازه گرفته تا کف و سقف و غیره . در انواع گلولم ها نیز از این چوب استفاده زیادی می شود .
نام Douglas-Fir در واقع  از نام یک گیاهشناس اسکاتلندی به نام David Douglas که برای نخستین بار در سال 1790 آن را طبقه بندی نمود اخذ شده است .
 

 
چاپ مطلب