گردو (Walnut )
۱۳۹۳/۱۲/۱۹
گردو

نام گردو به هر گونه درخت از رده juglans که به خانواده گردوها یا juglandaceaeتعلق دارد اطلاق می شود. آنها درختانی برگریز هستند به ارتفاع 10 تا45 متر، با برگهاي شانه اي .
شاید معروف ترین اعضاي این رده گردوي سیاه (juglans nigra) متعلق به شرق آمریکاي شمالی و گردوي ایرانی یا معمولی  (juglans regia) که بومی بالکان در جنوب شرقی اروپا، مرکز و جنوب غربی آسیا تا هیمالایا و جنوب غربی چین است، باشد.
انواع این درخت در چین ،ژاپن،فرانسه و آمریکا کشت می شود مهمترین گردوهاي موجود دردنیا معروف به گردو ي ایرانی است . زیرا ابتدا از ایران به خاور میانه و از آنجا به یونان و روم و سپس به انگلستان و بعد به امریکا برده شده است. گردو ي ایرانی تنها گونه اي از این خانواده است که مغز آن از نظر خوراکی مصرف اقتصادي دارد .
درخت گردو از درختان بسیار با ارزش و از پهن برگان است که در بسیاري از نقاط جهان در نیمکره شمالی از مرکز تا شرق اروپا و قفقاز و شمال و مرکز ایران تا دامنهاي هیمالیا و کشور چین و ژاپن و همچنین گونه هایی از آن در آمریکاي شمالی و جنوبی به طور طبیعی می رویند و کاشته می شوند.
تنها جنگل طبیعی باقی مانده از این محصول در دنیا هم اکنون در قرقیزستان و در شرایط بسیار خوب موجود است.  در ایران کاشت گردو از دره گز و مغان در شمال کشور تا اقلید فارس در جنوب و ازارتفاعات جنوب غربی ارومیه تا کوه تفتان در جنوب شرقی بین طولهاي جغرافیایی 45تا 65 درجه به خوبی می رویند ولی بهترین بازدهی مربوط به باغهایی است که در ارتفاعات دامنه هاي البرز، خراسان ، آذربایجان و دامنه هاي زاگرس ( به ویژه تفرش،گلپایگان وتویسرکان ) قرار دارند . همچنین اطراف کوههاي لاله زار و جبال بارز منطقه ای است که از مراکز عمده گردو کاري کشور به حساب می آید.
چوب گردو
درجه سختی این چوب 5030 جانکا است و هر متر مکعب آن 640 کیلوگرم وزن دارد . چوب گردو (Noyer – Walnut ) در تمام ادوار مورد توجه و علاقه نجاران بوده است – از پوست گردوي نارس رنگ سیاهی بدست میآورند (همین ماده رنگی است که هنگام شکستن گردو سبب سیاهی دست میشود) رگه هاي چوب گردویکنواخت و نزدیک بهم میباشند ، این چوب با وجود اینکه داراي استحکام زیادي است معذالک کار کردن با آن آسانست و بخوبی صیقل می پذیرد معمولاً رنگ آن قهوهاي کمرنگ است که گاهی لکه هاي سیاهی در آن بنظر میرسد – از چوب گردو بیشتر براي ساختن روکش استفاده میشود . برای ساخت پارکت های چند لایه نیز از روکش گردو استفاده های زیادی می شود .

 
چاپ مطلب