تیپ 2 
تیپ 2
تعداد اتاق خواب 1و2  
متراژ کل یک خوابه 178/5 مترمربع
متراژ کل دوخوابه 185/5 مترمربع
متراژ طبقه همکف (پارکینگ ، سونا و ... ) 70/5 مترمربع
متراژ طبقه اول یک خوابه 35/5 مترمربع
متراژ طبقه اول دو خوابه 45/5 مترمربع
متریال های داخلی و خارجی بر اساس نیاز قابل تغییر است