تیپ 4 
تیپ 4
تعداد اتاق خواب 1و2  
متراژ کل یک خوابه 108 مترمربع
متراژ کل دوخوابه 115 مترمربع
متراژ طبقه همکف 66/5 مترمربع
متراژ طبقه اول یک خوابه 35/5 مترمربع
متراژ طبقه اول دو خوابه 45/5 مترمربع
متریال های داخلی و خارجی بر اساس نیاز قابل تغییر است