خانه های چوبی و برنامه ریزی برای آینده بازگشت
 
فرآيند برنامه‌ريزي بخصوص در عرصه‌هاي تولید محصولات مورد نیاز جامعه که کمتر به آن پرداخته شده است ؛ امری دشوار و پیچیده است .
شاید بتوان گفت که شناخت وضع موجود ؛ پايه هر فرآيند برنامه‌ريزي بوده و براساس اين شناخت مسائل كليدي ، مانند : بررسی توانمنديها، ضعف‌‌ها، قابليت‌ها و محدوديت‌ها و ...  مشخص شده و آنگاه در مرحله بعدی  رویکردهای جامعه و زمینه های استفاده و کاربردهای محصول مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . در پی گذر از این مراحل ، امكان تدوین سناريوهای آینده و گزينش سناريوهاي مطلوب براي برنامه‌ريزی فراهم مي‌گردد .
ما می دانیم که براي فعاليت در دنياي پر تحول امروز ، مديران و برنامه‌ريزان ما بايد ، داشته های خود را با طرح این سوال کلیدی « اگر این موضوع تغییر کند؛  چه باید کرد؟» به چالش بكشند تا بتوانند دنیای آينده را با وضوح بیشتری ببينند.
برای پارس آرای ، هدف از این کار ایجاد سناریوهائی برای آینده است که در برنامه‌ريزي به كمك مديران شرکت آمده و براي تغيير نگرش آنها نسبت به واقعيت‌هاي خیالی و نزديك كردن ديدگاه آنها به واقعيت‌هاي موجود کمک کند .
پارس آرای با بصیرت پیرامون لزوم برنامه ریزی اصولی و مدون در مورد فعالیتهای آتی خود ، در حال مطالعه و کارشناسی پیرامون توسعه فعالیت در عرصه خانه های چوبی در کشور است .
شرکت ، با تکیه بر دو محور زیر بنائی و نقطه قدرت ، فعالیتهای خود را برنامه ریزی نموده و تولید خانه های چوبی را در کشور آغاز کرده است .
نخستین محور کلیدی در این زمینه توجه به این نکته است که : پارس آرای یکی از واردکنندگان اصلی چوبهای تخصصی صنعت ساختمان است ؛ این نکته مزیت فوق العاده ای را برای این شرکت در عرصه رقابت تولید اینگونه محصولات ایجاد می نماید .
سابقه فعالیت ساختمانی و تولیدی مدیران ارشد شرکت ، مزیت دیگری است که پارس آرای را از بسیاری تولید کنندگان متمایز می سازد .
با توجه به این رویکرد و با تولید اولیه خانه های چوبی ( A Frame )  در چهار تیپ ؛ پارس آرای گامی بلند به سوی طرح های آینده برداشته  است . تجربیات به دست آمده در این زمینه نوید بخش تولید طرح هائی گسترده تر در آینده ای نزدیک خواهد بود .