خانه چوبی " مایا "
۱۳۹۳/۱۰/۱۳
خانه
 معمار این خانه چوبی و کوچک می گوید : این پروژه برای ما تجربه ای بزرگ بود .
مالک خانه به ما گفت که می خواهد برای دخترش " مایا " که تنها شش سال دارد با الوارهای چوب باقی مانده از پروژه ساخت خانه ؛ یک خانه چوبی درختی  بسازد . با بررسی هائی به عمل آمده ما متوجه شدیم که هیچکدام از درختان حیاط سرسبز خانه مناسب برای این کار نیست .
بنابر این طی بحث و گفتگوی مفصلی در مورد ایده های مختلف با خانواده " مایا "  به این نتیجه رسیدیم که خانه را روی پستی بلندی های طبیعی حیاط بنا کنیم .
حال مسئله  اصلی شکلی خانه بود . ما به عنوان معمار ، طبعاً ایده های زیادی در ذهن داشتیم ؛ اما این بار فکر کردیم که به عنوان یک تجربه متفاوت از دیدگاه صاحب خانه ، یعنی مایای شش ساله استفاده کنیم .
بنابراین از او خواستیم که طرح خانه مورد نظرش را بکشد .
ترسیم خانه توسط او و با رنگ آمیزی کامل ، برخلاف ما معماران !! چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید .
او به سرعت و بدون تردیدهای معمارانه ! خانه مورد نظرش را کشید ؛ خانه ای ساده با یکی دو دودکش روی یک سقف شیروانی و ...
خانه هائی که معمولا بچه ها در این سن و سال می کشند ؛ به قول یونگ ؛ نوعی کهن الگوی بشری از تصور انسان  نسبت به خانه است .
ما با کمی اغماض حرفه ای ! نگاهی به طرح خانه " رودن " کار Jacques Herzog & Pierre de Meuron نمودیم . و شروع به طراحی و سپس ساخت این خانه کردیم .
خانه ای تمام چوب بر روی تپه ای کوچک با دو دودکش به سفارش طراح ؛ که البته آتشی در زیر آنها روشن نمی شود ولی در عوض کار تهویه را انجام می دهد .
کار بر روی طرح یک کودک شش ساله و سادگی و صمیمت طرح ، آنقدر برایمان جذاب بود ؛ که مانند هر پروژه دیگری که کار می کنیم ، بر روی آن وقت گذاشتیم . شوق و ذوق صاحب خانه کوچک ما  در هنگام بازی در این خانه چوبی ؛ برای ما  به اندازه اتمام یک پروژه بزرگ ؛ لذت بخش و شادی آفرین بود .( شاید کمی هم بیشتر !! )

 
چاپ مطلب