این خانه چوبی از میان به دونیم شده است !!
۱۳۹۳/۱۱/۲۲
این

در هلسینکی پایتخت کشور فنلاند ؛ اقامتگاهی رویائی از چوبهای درهم تنیده ساخته شده است . خانه ای چوبی به عنوان اقامت گاه علاقمندان به طبیعت این منطقه ؛ که  از دو سازه چوبی مکعبی شکل  که به وسیله بافته هائی از چوب به هم وصل شده اند درست شده ؛ با پنجره های بزرگ رو به مناظر زیبای  اطراف .
این بنا ، گوهری ناب از اوج به کار گیری قابلیت های چوب در طراحی است  و در واقع می تواند بیانگر کاربرد بی انتهای چوب در معماری باشد .
در میان دو قطعه از هم جدای این بنای چوبی ؛ ایوان و یا حیاط کوچکی قرار گرفته است که با شبکه های در هم تنیده چوب این دو بلوک را به هم متصل نموده  و این فضای کوچک و زیبا که کف آن ( Decking ) از چوب زیبای Pine  پوشیده شده ؛ دارای مکان های آرام بخشی برای استراحت ساکنان است .
چوب در همه جا هست از کف و سقف و دیواره ها گرفته تا خمام و آشپزخانه و ...
 
وقت شما برای نخستین بار به این خانه چوبی نگاه می کنید حسی غریب به شما دست می دهد . چیزی مانند کش آمدن و یا از هم شکافتن !!  انگار که خانه را از دو طرف کشیده اند و اجزای آن  مانند تارو پود از هم  جدا  شده است .
شکل دهلیز وار میانی در واقع چالش اصلی این بنا برای طراحی و ساخت بوده است .
به فراخور طراحی ؛ الوارهای بلند pine, spruce ,birch grown به شکل زیبائی انحنا یافته و در هم پیچیده اند و ایوان خانه را شکل داده و فضاهای رویائی و دلربائی که با این منحنی ها ایجاد شده ، دل هر بیننده ای را می لرزاند .
تقابل نور و سایه ای که از لابه لای الوارهای بهم تنیده ایجاد می شود در ساعت مختلف حال و هوای متفاوتی برای ساکنان خانه ایجاد می کند.
حرکت چوب تا داخل سالن و اتاقهای خانه نیز گسترش یافته و با رنگی آرام از چوب توس ( غان ) و پاین تمام دیواره و کف را پوشانده است . پنجره های بلند که از کف تا سقف امتداد یافته ، نور فراوان ؛ و زیبائی مناظر اطراف را به درون خانه می کشد .
اتاقهای خواب رو به چشم انداز دریا و طلوع خورشید صبحگاهی قرار گرفته است .
Pieta-Linda Auttila آرشیتکت این بنا در مورد شکل گیری این ایده می گوید :
روزی در کنار دریا نشسته بودم و در مورد ایده های این پروژه فکر می کردم . دریا طوفانی بود و امواج خود را به صخره های اطراف می زدند . در این میان قطعه ای بزرگ و مکعبی شکل ، از چوبی که در اثر مرور زمان تیره رنگ شده بود  بر روی امواج شناور دیدم که به این سو و آنسو می رفت . ناگهان موجی بلند و قوی این تخته شناور را به صخره کوبید و آنرا از میان به دونیم کرد .
 آمد !!
خانه ای چوبی از میان دو نیم شده در کناردریای خروشان !! این گونه ایده اصلی طراحی به ذهنم رسید .
نمای چوبی بیرونی تیره رنگ و چوبهای روشن استفاده شده در داخل ؛ همان حس قطعه چوب از میان دو نیمه شده را ایجاد نموده است .
 

 
چاپ مطلب