خانه چوبی در میان درختان نارا
۱۳۹۳/۱۲/۱
خانه
 
منشاء آرزوی داشتن یک پناهگاه در میان شاخه های درختان ، شاید به انسانهای ابتدایی برسد .
رفتن و ساعاتی آرام گرفتن در آغوش سبز درختان ؛ به همراه حسی از طبیعت چوب برای هر انسان امروزی که در شهر های پر تردد و شلوغ زندگی می کند رویائی است که برخی تلاش می کنند آن را محقق نمایند.
یکی ازاین افراد koji kakiuchi ژاپنی است . یک خانه چوبی در میان شیب جنگلی منطقه نارا  که توسط او طراحی شده از ویژگی های خاصی بر خوردار است . اساس خانه از چوب سدر ژاپنی ساخته شده است و با توجه به شیب کوهستانی منطقه ستونهای کوتاه و بلندی که بر پی بتنی مهار شده اند ساختمان را تراز می کنند . ورودی ساختمان یک نردبان چوبی است و ارتفاع سازه از سطح زمین و با توجه به شیب زیاد منطقه  زیاد است . بنابر این ساکنان خانه چوبی چشم انداز وسیعی را در پیش روی خود دارند  .
کف و دیواره ها نیز از چوب سدر پوشیده شده و نمای چوبی ساختمان که با پوششی از ذغال و نوعی رزین طبیعی اندود شده این بنا را کاملا دوست دار محیط زیست نموده است .
پارس آرای برای ساخت خانه های چوبی از این دست ؛  از نظر تامین چوبهای مناسب  و همچنین  مسائل فنی و طراحی ساخت امکانات مناسب را برای علاقمندان به این نوع خانه ها در اختیار دارد.
چاپ مطلب