خانه ای از چوب برای اقامت کوتاه و استراحت
۱۳۹۵/۳/۳۱
خانه
خانه ای از چوب برای اقامت کوتاه و استراحت
نروژ کشوری سردسیر و پوشیده از دریاچه ها ؛ رودها و جنگلهای انبوه است . این کشور از سه طرف به دریا متصل است . در کنار خلیجی زیبا و در منطقه ای که به عنوان میراث جهانی نیز به ثبت رسیده است  بنائی قدیمی وجود داشت که به عنوان مکانی برای استقرار ابزار های ماهیگیری و کارگاه تولید روغن ماهی تا حدود 100 سال پیش مورد استفاده قرار می گرفت . در طرحی که توسط مدرسه طراحی و معماری اسلو پیشنهاد گردید ؛ این محوطه به یک اقامت گاه کوتاه مدت و سونا تبدیل شد .
حرکت نواری شکل چوبهای بهم پیوسته که تا آبهای خلیج امتداد یافته بر زیبائی این بنا افزوده است . چوبهای بکار رفته در این بنا از منابع داخلی کشور نروژ که خود یکی از صادر کنندگان این محصول به بازارهای جهانی است تامین شده است .
سادگی ؛ حرکتهای ممتد چوب در جهت مسیر خلیج و رنگ طبیعی چوبهای بکار رفته به همراه چشم انداز بی نظیر به سوی دریا و کوه های پوشیده از برف ؛ این سونا و اقامت گاه موقت را به مکانی بی بدیل برای جذب گردشگر تبدیل نموده است .
 
چاپ مطلب